Badania

 • Badanie wstępne + foto + kosztorys + plan leczenia+OPG 200zł
 • Konsultacja chirurgiczna 100zł
 • Konsultacja chirurgiczna + plan leczenia 150zł
 • Konsultacja endodontyczna 100zł
 • Konsultacja endodontyczna + plan leczenia 150zł
 • Konsultacja protetyczna 100zł
 • Konsultacja protetyczna + plan leczenia 150zł
 • Przegląd za rok po naszym badaniu 100zł
 • Wizyta korekcyjna po zabiegu według ustaleń lekarza

Chirurgia

 • Chirurgiczne przygotowanie wyrostka pod protezę korekta kości 500zł
 • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej jednego zęba 400zł
 • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej więcej zębów 700-1000zł
 • Dłutowanie korzeni 300zł
 • Ekstrakcja zęba zatrzymanego 500-600zł
 • Hemisekcja 250zł
 • Kiretaż zamknięty przy dwóch zębach 250zł
 • Korekta kształtu dziąsła za 1 ząb od 3 do 3 wiertłem nevadent 30zł
 • Korekta kształtu dziąsła za 1 ząb zęby trzonowe i przedtrzonowe wiertłem nevadent 50zł
 • Nacięcie i drenaż ropnia + RVG zęba + antybiotyk 200zł
 • Plastyka dziąsła (przesunięcie granicy dziąsła ruchomego, pogrubienie miejsca po usunięciu zęba) 600zł
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej 600zł
 • Pokrycie recesji 1 zęba 400-700zł
 • Pokrycie recesji więcej zębów 600-1000zł
 • Repozycja i unieruchomienie zęba 1 punkt 150zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału 800zł
 • Szycie chirurgiczne 100zł
 • Usunięcie zęba stałego 200-300zł
 • Zabieg plastyki dziąsła + białka matrycy szkliwa 1500zł
 • Usunięcie szwów po zabiegu wykonanym poza kliniką 50zł
 • Zdjęcie szwów po swoim zabiegu 0

Diagnostyka RTG

 • CBCT 5×5 70zł
 • CBCT stawu 200
 • Pantomogram 60zł
 • RTG zębowe 20zł

Dzieci

 • Wizyta adaptacyjna, badanie stomatologiczne i plan leczenia 100zł
 • Kolejne wizyty kontrolne z badaniem co 6mies 50zł
 • Lakierowanie uzębienia mlecznego lakierem Duraphat (1łuk) 50zł
 • Lakowanie zęba stałego lakiem Conseal F 100zł
 • Lakowanie poszerzone zęba stałego kompozytem 150zł
 • Wypełnienie glassjonomerowe ząb mleczny 130zł
 • Wypełnienie kompozytowe ząb mleczny 150zł
 • Wypełnienie Twinky star (kolorowe) ząb mleczny 170zł
 • Wypełnienie kompozytowe ząb stały 150-200zł
 • Opatrunek leczniczy (ZnOE/dexadent+fleczer) 100zł
 • Zatrucie zęba/wizyta z bólem i założenie leku p/bólowego 100zł
 • Endo zęba mlecznego/amputacja 150zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego 100-150zł
 • Premedykacja Dormicum 50zł
 • Leczenie pacjenta niewspółpracującego (utrzymanie medyczne) +50zł

Endodoncja

 • Dewitalizacja 100zł
 • Dewitalizacja utrudniona z założeniem formułówki 150zł
 • Leczenie kanałowe 1 kanału 300-350zł
 • Leczenie kanałowe 2 kanałów 400-450zł
 • Leczenie kanałowe 3 kanałów 500-550zł
 • Leczenie kanałowe 4 kanałów 600zł
 • Leczenie kanałowe 5 kanałów 700zł
 • Leczenie perforacji dna komory zęba MTA 200zł
 • Leczenie perforacji kanału MTA 250zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 1 kanału 400-450zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 2 kanałów 500-550zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 3 kanałów 650-700zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 4 kanałów 750zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 5 kanałów 800złł
 • Tymczasowa odbudowa przed endo 70zł-150zł
 • Usunięcie narzędzia z kanału po zabiegu 100-250zł
 • Usunięcie wkładu lanego 250-350zł
 • Usunięcie wkładu standardowego 150zł-250zł
 • Wkład z włókna X-posterior 250zł

Naprawy

 • Dostawienie 2-3 zębów
 • Dostawienie w protezie akrylowej
 • Dostawienie w protezie szkieletowej
 • Naprawa porcelany w ustach
 • Naprawa protez akrylowych
 • Naprawa protezy szkieletowej
 • Podścielenie protezy w gabinecie
 • Podścielenie protezy z wyciskiem
 • Wymiana jednej matrycy w zatrzaskach

Profilaktyka / Higiena

 • Profesjonalna Higienizacja od 250 zł
 • Profesjonalna Higienizacja do lat 12 od 100 zł
 • Usunięcie kamienia żuchwa + szczęka od 150zł
 • Piaskowanie osadów żuchwa + szczęka od 150zł
 • Fluoryzacja 100zł
 • Wznoszenie nadwrażliwości 80zł
 • Wybielanie nakładkowe od 700zł
 • Wybielanie White StylePaint pakiet domowy 550zł
 • Pakiet wybielanie gabinetowe + VivaStyle 1300zł
 • Profesjonalna Higienizacja = ( dokumentacja foto, plaq test, instruktaż higieny, usunięcie kamienia, piaskowanie osadów, fluoryzacja) zabieg trwa 1,15h (pacjent po higienizacji otrzymuje zestaw domowy
 • Pacjent który zdecyduje się na wybielanie w przeciągu 1mc od higienizacji dostaje rabat (kwota piaskowania 150 zł) ( prócz white style paint)

Protetyka ruchoma

 • Mikroproteza 1-2 braki 600zł
 • Proteza akrylowa całościowa 900zł
 • Proteza akrylowa częściowa 800zł
 • Proteza dla alergików wolna od monomeru resztkowego 1500zł
 • Proteza hybrydowa częściowa 1500zł
 • Proteza szkieletowa 1600zł
 • Proteza szkieletowa z acetalu 1600zł
 • Proteza szkieletowa z acetylowymi klamrami 1700zł
 • Szyna relaksacyjna 300zł
 • Szynoproteza 1600zł
 • Wycisk oraz modele orientacyjne 100zł

Protetyka stała

 • Inlay/Overlay/Onlay kompozytowy 700zł
 • Inlay/Overlay/Onlay porcelanowe 1300zł
 • Korona akrylowa tymczasowa za 1 koronę robioną przez technika 150zł
 • Korona pełnoceramiczna LISI (krzemowo-litowa) 1400zł
 • Korona protetyczna z cercon 1400zł
 • Korona protetyczna z podbudową ze stali 900zł
 • Korona stalowa 400zł
 • Korona teleskopowa 1100zł
 • Licówka porcelanowa LISI 1300zł
 • MOCK-UP 200zł
 • Most adhezyjny 1 brakujący ząb 800zł
 • Most tymczasowy 200zł
 • Punkt mostu porcelana na stali 900zł
 • Teleskop Cercon-Teflon-Cercon
 • WKK lany jednokorzeniowy 300zł
 • WKK lany wielokorzeniowy 350zł
 • Zacementowanie mostu / korony poza gwarancją lub z innego gabinetu 150-200zł
 • Zasuwa 800zł
 • Zatrzask 800zł
 • Zdjęcie korony za każdy przecinany element 100zł

Zachowawcza

 • Leczenie nadwrażliwości zębiny 1 ząb 50zł
 • Opatrunek na próchnicę głęboką (tlenek cynku z eugenolem) 100zł
 • Rekonstrukcja zęba II klasa 300zł
 • Rekonstrukcja zęba I klasa 250zł
 • Szynowanie zębów Fiber Splint (jeden ząb) 150zł
 • Wkład z włókna szklanego 170-250zł
 • Wypełnienie 160-220zł
 • Zatrucie zęba/wizyta z bólem i założenie leku p/bólowego 100zł