• Badanie kontrolne/przegląd jamy ustnej bez zdjęć 100zł
 • Konsultacje specjalistyczne 150zł
 • Wizyta korekcyjna po zabiegu według ustaleń lekarza
 • Chirurgiczne przygotowanie wyrostka pod protezę korekta kości 500-700zł
 • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej jednego zęba 400-600zł
 • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej więcej zębów 700-1200zł
 • Dłutowanie korzeni 300-500zł
 • Ekstrakcja zęba zatrzymanego 500-600zł
 • Hemisekcja 250zł
 • Kiretaż zamknięty przy dwóch zębach 350zł
 • Korekta kształtu dziąsła za 1 ząb od 3 do 3 wiertłem nevadent 50zł
 • Korekta kształtu dziąsła za 1 ząb zęby trzonowe i przedtrzonowe wiertłem nevadent 100zł
 • Nacięcie i drenaż ropnia + RVG zęba + antybiotyk 200zł
 • Plastyka dziąsła (przesunięcie granicy dziąsła ruchomego, pogrubienie miejsca po usunięciu zęba) 600-800zł
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej 600-100zł
 • Pokrycie recesji 1 zęba 400-700zł
 • Pokrycie recesji więcej zębów 600-1000zł
 • Repozycja i unieruchomienie zęba 1 punkt 150zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego z wstecznym wypełnieniem kanału 800-1000zł
 • Szycie chirurgiczne po usunięciu zęba – jeśli potrzebne 100zł
 • Usunięcie zęba stałego 350zł
 • Zabieg plastyki dziąsła + białka matrycy szkliwa 1500zł
 • Usunięcie szwów po zabiegu wykonanym poza kliniką 50zł
 • Zdjęcie szwów po swoim zabiegu 0
 • Zabieg sterowanej regeneracji kości 1000-3000zł
 • CBCT 5×5 100zł
 • CBCT szczęki lub żuchwy (1 łuk) 200zł
 • CBCT szczęki lub żuchwy (2 łuki) 300zł
 • Pantomogram 80zł
 • RTG zębowe 30zł
 • Wizyta adaptacyjna, badanie stomatologiczne i plan leczenia 150zł
 • Lakierowanie uzębienia mlecznego lakierem Duraphat (1łuk) 100zł
 • Lakowanie zęba stałego lakiem Conseal F 100zł
 • Lakowanie poszerzone zęba stałego kompozytem 150zł
 • Wypełnienie glassjonomerowe ząb mleczny 100-130zł
 • Wypełnienie kompozytowe ząb mleczny 130-150zł
 • Wypełnienie Twinky star (kolorowe) ząb mleczny 150-170zł
 • Wypełnienie kompozytowe ząb stały 150-200zł
 • Opatrunek leczniczy (ZnOE/dexadent+fleczer) 150zł
 • Zatrucie zęba/wizyta z bólem i założenie leku p/bólowego 120zł
 • Endo zęba mlecznego/amputacja 150zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego 100-150zł
 • Premedykacja Dormicum 50zł
 • Leczenie pacjenta niewspółpracującego (utrzymanie medyczne) +50zł
 • Dewitalizacja 150zł
 • Leczenie kanałowe 1 kanału 350zł
 • Leczenie kanałowe 2 kanałów 450zł
 • Leczenie kanałowe 3 kanałów 950zł
 • Leczenie kanałowe 4 kanałów 1200zł
 • Leczenie perforacji dna komory zęba MTA 200zł
 • Leczenie perforacji kanału MTA 250zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 1 kanału 450zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 2 kanałów 550zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 3 kanałów 1100zł
 • Ponowne leczenie kanałowe 4 kanałów 1300zł
 • Tymczasowa odbudowa przed endo 100-150zł
 • Usunięcie narzędzia z kanału po zabiegu 100-250zł
 • Usunięcie wkładu lanego 250-350zł
 • Usunięcie wkładu standardowego 150-250zł
 • Profesjonalna Higienizacja od 250 zł
 • Usunięcie kamienia żuchwa + szczęka od 150zł
 • Piaskowanie osadów żuchwa + szczęka od 150zł
 • Fluoryzacja 100zł
 • Wznoszenie nadwrażliwości 150zł
 • Wybielanie nakładkowe 700zł
 • Wybielanie gabinetowe 1000zł
 • Mikroproteza 1-2 braki 600zł
 • Proteza akrylowa całościowa 900zł
 • Proteza akrylowa częściowa 800zł
 • Proteza dla alergików wolna od monomeru resztkowego 1500zł
 • Proteza hybrydowa częściowa 1500zł
 • Proteza szkieletowa 1600zł
 • Proteza szkieletowa z acetalu 1600zł
 • Proteza szkieletowa z acetylowymi klamrami 1700zł
 • Szyna relaksacyjna 350zł
 • Szynoproteza 1600zł
 • Wycisk oraz modele orientacyjne 150zł
 • Proteza Akronowa 1600zł
 • Proteza Akronowa przeźroczysta 1600zł
 • Korona pełnoceramiczna e-max 1400zł
 • Licówka ceramiczna e-max 1300zł
 • Inlay/Overlay/Onlay kompozytowy 700zł
 • Inlay/Overlay/Onlay porcelanowe 1300zł
 • Korona akrylowa tymczasowa za 1 koronę robioną przez technika 250zł
 • Korona pełnoceramiczna LISI (krzemowo-litowa) 1400zł
 • Korona protetyczna z cercon 1600zł
 • Korona protetyczna z podbudową ze stali 1000zł
 • Korona teleskopowa 1100zł
 • Licówka porcelanowa LISI 1300zł
 • MOCK-UP 200zł
 • Most adhezyjny 1 brakujący ząb 1200zł
 • Most tymczasowy 350zł
 • Punkt mostu porcelana na stali 900zł
 • WKK lany jednokorzeniowy 400zł
 • WKK lany wielokorzeniowy 450zł
 • Zacementowanie mostu / korony poza gwarancją lub z innego gabinetu 150-200zł
 • Zasuwa 800zł
 • Zatrzask 800zł
 • Zdjęcie korony za każdy przecinany element 100zł
 • Leczenie nadwrażliwości zębiny 1 ząb 100zł
 • Opatrunek na próchnicę głęboką (tlenek cynku z eugenolem) 130zł
 • Rekonstrukcja zęba I klasa 200zł
 • Rekonstrukcja zęba II klasa 220zł
 • Rekonstrukcja zęba III klasa 250zł
 • Rekonstrukcja zęba IV klasa 300zł
 • Szynowanie zębów Fiber Splint (jeden ząb) 150zł
 • Wkład z włókna szklanego 300zł
 • Wszczepienie implantu Ankylos 2950zł
 • Wszczepienie implantu Osstem 2600zł
 • Wszczepienie implantu Nova 2200zł
 • odsłonięcie implantu + śruba gojąca 200zł
 • łącznik indywidualny tytanowy Atlantis 1200zł
 • łącznik indywidualny Cercon hybryda 1500zł
 • łącznik standardowy 900zł
 • łącznik kątowy anatomiczny 1000zł
 • korona na implant – ceramika na metalu 900zł
 • korona na implant – pełnoceramiczna 1400zł